Impressum

Wavecamper®
ul. Nowa 57
62-070 Palędzie

Prezes Spółki: Karol Szymański

Telefon: +48 511 100 616
E-mail: biuro@wavecamper.pl
NIP: 7792454995
REGON: 366136055
KRS: 0000654598

Zastrzeżenia:

 

1. Treść oferty online


Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualności, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji są wykluczone, o ile autorowi nie można udowodnić działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odnośniki i linki


Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą linki lub odsyłacze z jego stron – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Dlatego autor wyraźnie oświadcza, że strony, do których odsyłają linki, w momencie ich tworzenia nie zawierały nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Z tego powodu dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszystkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, ponosi wyłącznie oferent strony, do której następuje odesłanie, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3. Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych


Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie przy autorze stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności


Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostaliście Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Informacje źródłowe:

Wszystkie zdjęcia i filmy na tej stronie © Wavecamper sp. z o.o. sp. k., z wyjątkiem oznaczonych filmów na YouTube.

Wszystkie użyte loga i znaki towarowe są własnością ich zarejestrowanych właścicieli.

Web design i programowanie: Paul Vetter | Webstudio Berlin