UE Projects

EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA implements a project co-founded by the European Funds entitled  „Increasing the company's competitiveness through the internationalization of activities and promotion of Wavecamper products on selected foreign markets.” (polish project title „Wzrost kokurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promocję produktów marki Wavecamper na wybranych rynkach zagranicznych.”).

 

The aim of the projectis to develop the company through exports in connection with participation in the project. Programme for promotion of the car and air parts and promotion of the Polish Product Brand.

The amount of funding from the EU: 421 770.00PLN

The total project amount: 496 200.00 PLN

ul. Nowa 57, 62-070 Palędzie, POLAND

+48 511 100 616