UE Projects

EASYCAMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA implements a project co-founded by the European Funds entitled  „Increasing the company's competitiveness through the internationalization of activities and promotion of Wavecamper products on selected foreign markets.” (polish project title „Wzrost kokurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności i promocję produktów marki Wavecamper na wybranych rynkach zagranicznych.”).

 

The aim of the projectis to develop the company through exports in connection with participation in the project. Programme for promotion of the car and air parts and promotion of the Polish Product Brand.

The amount of funding from the EU: 421 770.00PLN

The total project amount: 496 200.00 PLN

Wavecamper - kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Wszystko zaczyna się od pierwszej rozmowy.

Kampery Wavecamper:

+48 517 51 55 06 - Maciej Kasperczak
zabudowy@wavecamper.pl

Biuro:

+48 511 100 616 - Joanna Zbierska
kampery@wavecamper.pl

Logistyka / dostawy:

+48 500 32 27 02 - Piotr Kowaliński
piotr.kowalinski@wavecamper.pl

Marketing / kontakt z mediami:

+48 512 140 066 - Paweł Kozłowski
info@wavecamper.pl

Dane firmy

Wavecamper Sp. z o.o. sp. k.
ul. Nowa 57,
62-070 Palędzie / POLAND
NIP: 7792454995
REGON: 366136055
KRS: 0000654598